Публикација: Анализа на бизнис моделите и преферирани маркети во Македонија!

Изработената анализа Агенцијата за истражување и консалтинг Инсајдер ИД ја креира врз основа на спроведеното истражување “Преферирани маркети според потрошувачите во Македонија – 2018 година”.

Годината е обележана со дополнителен раст и експанзија на тврдите дисконти во сите делови на државата. Ланците на маркети како Кам Маркет, Стокомак и Киппер имаат сериозен пораст, кој според сите индиции ќе продолжи и во следната 2019-та година.

Прочитајте повеќе……

За добивање на најнови информации оставете ја Вашата електронска пошта (опционо):

ПРЕЗЕМИ ЈА ПУБЛИКАЦИЈАТА

One thought to “Публикација: Анализа на бизнис моделите и преферирани маркети во Македонија!”

Comments are closed.