Задоволство на вработени

Зашто истражување на задоволство на вработените?

Во време на голема флуктуација на и потрага по квалитетен кадар во Вашата компанија, потребно е да знаете што точно треба да направите за да ги задржите постоечките и привлечете нови вработени и квалитетни вработени.

Ние како агенција за истражување го испитуваме задоволството на Вашите вработени и даваме препораки како да го задржите или унапредите квалитетот, а во исто време да ги намалите недостатоците во работната околина.

Со самиот интерес и слушање на мислењата, забелешките и проблемите на Вашите вработени, градите доверба и култура на отвореност а со тоа и директно го зголемувате задоволството од работењето во компанијата.

На кои прашања одгововара истражување?

  1. Колку се генерално задоволни и исполнети вработените од работењето во Вашата компанија?
  2. Кои активноти ги мотивираат ако демотивираат?
  3. Што би промениле вработените во секојдневното работење и работна атмосфера?
  4. Како да го унапредите нивното задоволство?
  5. Како да ја унапредите ефективноста на вашите вработени?

За дополнителни информации преземете ја нашата брошура (тука) или пак закажете состанок со нашиот тим.

Преземете ја нашата брошура [линк]