Интернет потрошувачки навики во Македонија

Прашања кои истражувањето ги одговара:

  1. Кои се најголемите причини поради кои потрошувачите купуваат или не на интернет?
  2. Колкав е потенцијалот за отворање на интернет продавница и продажба на производи во Македонија?
  3. Колкава е финансиската големина на пазарот во Македонија?
  4. Кои старосни и општествени групи се од интерес?
  5. Каков е моменталниот тренд и каков ќе биде во следните 5 години?
  6. Дали пазарот е финансиски доволен за започнување на интернет продавница?
  7. Каков тип на производи потрошувачите најчесто пазарат во Македонија?
  8. Дали и под кои услови потрошувачите би ги промениле навиките?
  9. Запознаеност на потрошувачите со постоечките интернет продавници.
  10. Проекција колкав процент од граѓаните во Македонија купиле некаков производ на интернет?

Побарајте содржина на истражувањето

Линк до промо текстот за истражувањето

Превземете брошура

За порачка на истражувањето Ве молиме пополнете ја следната форма. Веднаш ќе бидете контактирани од лице за продажба од Инсајдер ИД.