Истражувања

Бидете дел од истражувањата на Insider ID и придонесете за квалитетна анализа на потрошувачките навики во Македонија и регионот.

Разгледате ги нашите Активни истражувања или доколку сте Наши клиенти порачајте некое од готовите истражувања.

Наскоро ќе имате уникатна можност да добиете соодветна награда за пополнување на нашата анкета.