Реалност на претприемништвото

Успешно водење на компанија во период кој е изразено динамичен и променлив, претставува врлина која е поблиска до уметноста отколку до класичен бизнис. Менаџерите се соочуваат со огромен број на секојдневни одлуки кои го трасираат успехот или неуспехот на компанијата која ја водат. Во последната деката особено со брзиот развој на ИТ компаниите во светот, […]

Read More

Психологија на продажбата

Една од работните позиции која што е најбарана, но воедно и најизбегнувана е продажбата. Зашто е тоа така? Што има во продажбата, што е толку тешко? Кои се обврските и одговорностите на продажната функција? Многу често од вработените ќе слушнете “Тоа е работа со луѓе, не можам јас тоа! Подобро ми е вака во канцеларија […]

Read More