Во Аптека по козметика

Објавено од Instore Од 01.12.2015 до 15.01.2016 компанијата Insider ID изврши истражување на потрошувачките навики за козметички производи на вкупно 500 анкетирани лица од женски пол во Регион Скопје на возраст 18+. Анкетниот прашалник содржи 10 прашања, од кои 4 ќе бидат обработени за потребите на InStore. Целта на истражувањето е да се утврдат потрошувачките навики […]

Read More

Каде грешат македонските компании?

Објавено на 05.10.2016 на: Macedonian Business Hub Се поголемото потиснување на македонските производи и компании од странската конкуренција, ја нагласува потребата да се одговори прашањето “Каде грешат домашните компании?”. Бидејќи македонските сопственици и менаџери најчесто проблемите ги лоцираат во фактори надвор од нивните компании, а приближно во сите случаи не се екстерни туку се наоѓаат интерно во […]

Read More

Insider ID: 15 Прашања кои што истражувачите на пазари ќе ви помогнат да ги одговорите!

Како агенција за истражување, многу често ни се упатуваат прашања за тоа што всушност се придобивките од едно истражување, што може да се очекува, кои се резултатите, што ако истражувањето е негативно, зашто би го правеле истото? За тие потреби нашата агенција изработи список на 15 прашања и одговори кои што треба да дадат појасна слика за […]

Read More

Insider ID Анализа: Потенцијалот на македоските маркетинг и истражувачки агенции во прехрамбената индустрија

Објавено на 09.01.2017 на: Маркетинг 365 Во Македонија, познато е дека домашните компании прилично сигурно се чувствуваат со моменталниот начин на работа и тоа што истите го прават за нивните потрошувачи, но и тоа (познато за маркетинг и истражувачките агенции) дека постои голема разлика помеѓу реалната потреба на пазарот и активностите на самите компании. Компаниите во Македонија […]

Read More

Негативниот придонес на Претприемништвото

Инспириран од се поголемиот недостаток на кадар, во продолжение текстот и обработената тема се целосно субјективни односно размислување врз база на досегашното искусто и анализа на претприемништвото како концепт на кој особено му се придава на значење. Се повеќе се поместува идеата и тежиштето на претпримеништвото кон компаниите од ИТ индустријата и во многу ситуации […]

Read More

InsiderID: Зошто Истражувањето на пазар е важно за Вашиот бизнис?

Истражувањето на пазар е процес на собирање податоци за да се утврди дали одреден производ / услуга ќе ги задоволи потребите на своите клиенти. Со ефикасно истражување на пазарот, Вашата компанија може да добие вредни информации за Вашите конкуренти, економските промени, демографијата, тековните трендови на пазарот и потрошувачките навики на Вашите клиенти. Видови на Истражување […]

Read More

Insider ID – Истражување: “Колку време вработените “трошат” за обработка на документи?”

Агенцијата Insider ID во Декември 2015 година, за потребите на Sigma-SB и нивната услуга SSBEdi спроведе истражување за времето кое вработените во Македонските компании го “трошат” на манипулација со документи. Истражуван е комплетно целиот процес од нарачка до наплата односно текот на документите, потребното време за изработка и обработка како и најчестите проблеми кои настануваат […]

Read More

Insider ID: Значење на информациите од примарен извор

Непотребно е да се потенцира дека моментално компаниите дејствуваат и креираат бизнис во време на огромна расположливост на информации. Експоненцијалниот пристап до податоци од секаков вид, ги позиционира компаниите во простор каде се повеќе вложуваат голем дел од времето за нивна обработка и анализа се со цел да се антиципира иднината, креира стратегија или добие […]

Read More

Реалност на претприемништвото

Успешно водење на компанија во период кој е изразено динамичен и променлив, претставува врлина која е поблиска до уметноста отколку до класичен бизнис. Менаџерите се соочуваат со огромен број на секојдневни одлуки кои го трасираат успехот или неуспехот на компанијата која ја водат. Во последната деката особено со брзиот развој на ИТ компаниите во светот, […]

Read More

Психологија на продажбата

Една од работните позиции која што е најбарана, но воедно и најизбегнувана е продажбата. Зашто е тоа така? Што има во продажбата, што е толку тешко? Кои се обврските и одговорностите на продажната функција? Многу често од вработените ќе слушнете “Тоа е работа со луѓе, не можам јас тоа! Подобро ми е вака во канцеларија […]

Read More