Forums

Insider ID Forums

  • Forum
  • Topics
  • Posts
  • Freshness
  • Развој на иновативност и претприемништво
   Како дел од иницијалтивата на Инсајдер ИД, за унапредување на претприемништвото и иновативноста во државата, се отвара форум на кој моменталните и идни претприемачи ќе бидат во можност да ги искажат своите мислења и ставови. Напомена: Форумот е наменет за бизнисот и претприемачите и сите активности поврзани со истите. Коментари кои се однесуваат на политички, национални, повикуваат на национална омраза или било какви теми надвор од темите кои се предмет на форумот, ќе бидат отстранувани и профилите на корисниците избришани.
  • 5
  • 7
  • 2 days, 16 hours ago

    sergejzafiroski