DECOY

Софтверот за истражување Insider ID – Decoy е специјално дизајниран да одговори на барањата на нашите клиенти за мониторирање и следење на активностите во реално време. Решението е комплетно веб базирано и до него може да се пристапи од секаков уред кој има интернет.

Моментално решението овозможува следење на истражувањата 24/7 со можност на симнување на резултатите (MS Excel формат) и нивно графичко прикажување директно во самиот систем.