Insider ID – Истражување: “Колку време вработените “трошат” за обработка на документи?”

Агенцијата Insider ID во Декември 2015 година, за потребите на Sigma-SB и нивната услуга SSBEdi спроведе истражување за времето кое вработените во Македонските компании го “трошат” на манипулација со документи. Истражуван е комплетно целиот процес од нарачка до наплата односно текот на документите, потребното време за изработка и обработка како и најчестите проблеми кои настануваат […]

Read More

Insider ID: Значење на информациите од примарен извор

Непотребно е да се потенцира дека моментално компаниите дејствуваат и креираат бизнис во време на огромна расположливост на информации. Експоненцијалниот пристап до податоци од секаков вид, ги позиционира компаниите во простор каде се повеќе вложуваат голем дел од времето за нивна обработка и анализа се со цел да се антиципира иднината, креира стратегија или добие […]

Read More

Реалност на претприемништвото

Успешно водење на компанија во период кој е изразено динамичен и променлив, претставува врлина која е поблиска до уметноста отколку до класичен бизнис. Менаџерите се соочуваат со огромен број на секојдневни одлуки кои го трасираат успехот или неуспехот на компанијата која ја водат. Во последната деката особено со брзиот развој на ИТ компаниите во светот, […]

Read More

Психологија на продажбата

Една од работните позиции која што е најбарана, но воедно и најизбегнувана е продажбата. Зашто е тоа така? Што има во продажбата, што е толку тешко? Кои се обврските и одговорностите на продажната функција? Многу често од вработените ќе слушнете “Тоа е работа со луѓе, не можам јас тоа! Подобро ми е вака во канцеларија […]

Read More