Систем од нарачака до наплата

Оригинално превземен од: Sigma-SB Процесот „од нарачка до наплата“ (order-to-cash) ги содржи следните области: Нарачка од купувачот; Подготовка на стоките; Испорака на стоките; Фактурирање и наплата. Сите области имаат свои специфичности, но едно е заедничко: сите се поврзани и меѓусебно зависни. Во целиот овој процес учествуваат барем два трговски партнери: купувач и снабдувач. Логистичките операции […]

Read More

Шест најчести предизвици кои ќе ги совладате со имплементирање на ERP

Автор: Славчо Бујароски – Сигма-СБ ERP – Enterprise Resource Planning System или Систем за Планирање на Ресурсите во Компаниите е развиен со неколку различни бизнис модули, интегрирани во еден систем како целина, но сите функционираат со цел да се управува со различни области во рамките на една организација. Текстот во продолжение се однесува на тоа […]

Read More