Преферирани маркети според потрошувачите во Македонија – 2018!

Втора година по ред го спроведуваме истражувањето од кое објавуваме “Топ 3 Маркети во Македонија” и оваа година бесплатна публикација заедно со Target Group DOO Skopje. ПРАШАЛНИКОТ Е НА СЛЕДНИОТ LINK – https://goo.gl/forms/zql17Yba9nFuDfNg1 Ви благодариме однапред за неговото пополнување!

Read More

Истражување за конзумни навики за здрава храна во Р.Македонија

Кои производи се сметаат за “здрави”? Каков тип на месо македонците преферираат?  Какви производи би сакале потрошувачите почесто да конзумираат? Дали сметаат дека е потребно повеќе време за приготување на здравата храна? Целта на истражувањето е да ги одреди конзумните навики кај потрошувачите во Македонија односно дали начинот на исхрана кој го практикуваат го сметаат за […]

Read More