Апликација за Анкетар/Таен Купувач

3. Датум на раѓање:


8. Статус:
ВработенНевработенСтудентПензионерДруго


12. Наведете за што аплицирате:
АнкетарТаен купувачДруго


13. Дали имате претходно искуство со анкетирање?
ДаНе


14. Наведете во кои градови би сакале да работите:
СкопјеКумановоШтипВелесКочаниВиницаДелчевоПробиштипПехчевоСтрумицаБеровоДојранМакедонска КаменицаВаландовоВиницаГевгелијаКавадарциНеготиноБитолаПрилепРесенКрушевоДемир КапијаОхридСтругаКичевоДебарТетовоГостивар


15. Дали имате претходно искуство како таeн купувач?
ДаНе


17. Телефон за контакт:


18. Прикачете го вашето CV


19. Се согласувам дека сите внесени податоци се вистинити и гарантирам за истите:
Се согласувам