Преферирани маркети според потрошувачите во Македонија – 2018!

Втора година по ред го спроведуваме истражувањето од кое објавуваме “Топ 3 Маркети во Македонија” и оваа година бесплатна публикација заедно со Target Group DOO Skopje.

ПРАШАЛНИКОТ Е НА СЛЕДНИОТ LINK – https://goo.gl/forms/zql17Yba9nFuDfNg1

Ви благодариме однапред за неговото пополнување!