Истражување за конзумни навики за здрава храна во Р.Македонија

Кои производи се сметаат за “здрави”? Каков тип на месо македонците преферираат?  Какви производи би сакале потрошувачите почесто да конзумираат? Дали сметаат дека е потребно повеќе време за приготување на здравата храна?

Целта на истражувањето е да ги одреди конзумните навики кај потрошувачите во Македонија односно дали начинот на исхрана кој го практикуваат го сметаат за здрав или не.

Во продолжение можете да ја пополните нашата анкета.

Датум на раѓање:

Анкетата е на следниот линк: “Анкета: Истражување на конзумни навики